ปริ้นโปสเตอร์ด่วน A0 A1 A2

 ปริ้นโปสเตอร์ด่วน A0 A1 A2

ปริ้นโปสเตอร์ด่วน Poster ด้วยเครื่อง Inkjet Indoor คุณภาพความละเอียดสูง จากเครื่อง Canon iPF 410SE ซึ่งเราสามารถปริ้นโปสเตอร์ให้ท่านได้อย่าง รวดเร็ว เครื่องพิมพ์ของเรา มีความละเอียดที่ 1440 dpi สีมีความอิ่มตัว พิมพ์ด้วยกระดาษ  Photo Glossy เงามัน กันน้ำ

Continue reading “ปริ้นโปสเตอร์ด่วน A0 A1 A2”